Närmat ger föda och arbete

Vi på Hulta gård började med att producera mat för eget bruk, men eftersom åkrarna gav en god skörd och jordmånen var gynnsam för jordbruk, har vi även producerat potatis för närbygdens befolkning. Gården har inte enbart gett föda utan även arbete i vår region.

 

Arbetsgruppen för lokalt producerad mat (YTR 6/2000) har definierat begreppet närmat som matproduktion och -konsumtion som nyttjar lokala råvaror och produktionsinsatser på ett sätt som främjar ekonomin och sysselsättningen i området. Vår potatis äts i såväl Hangö, Salo, Kyrkslätt som Helsingfors. Potatisen växer på våra egna åkrar, och dess ursprung är lätt att spåra.

lahiruoka

Måttlig gödsling, korta transportsträckor

Fast potatisen till en början var en exotisk växt som kom till Europa från Sydamerika lämpar den sig väl för odling i Finland. Norra halvklotets långa dagar har en positiv inverkan på smaken. För oss på Hulta gård är det viktigt att ta hand om våra åkrar så att de ger skörd även för kommande generationer. Därför gör vi en odlingsplan där vi undersöker den näring som redan fins i jordmånen så att vi inte använder onödiga tillsatser i jorden. Jordmånen på Hulta gård så sådan att den binder näringsämnen så att de inte lätt sköljs bort.

Vi gödslar måttligt. Ogräs bekämpas främst mekaniskt genom att jorda ogräsen så att de täcks. Dock blir vi tvugna att använda bekämpningsmedel eftersom potatisbladmögel, ifall den sprids, hotar att förstöra hela skörden under regniga somrar. Eftersom vi bor vid våra åkrar är det viktigt för oss att ta hand om miljön så att vi mår bra. Finlands rena natur omringar våra odlingar och värdet av den rena naturen är närvarande i vårt dagliga arbete.

Transportsträckorna från Hulta gård till våra kunder är korta och maten kan levereras snabbt till försäljning. Nypotatis når butikerna till och med inom två timmar efter att de skördats. Förutom potatis levererar vi till våra kunder också några andra närliggande odlares produkter, som lök, ägg och potatissorter som kompletterar vårt eget sortiment. På så sätt kan vi erbjuda ett ännu bredare sortiment närmat till konsumenterna.