Jordbruk i tredje generationen

Inom jordbruk skiljer man inte på arbete och hem, det är en livsstil. Det finns dagliga sysslor och arbetsmoment som är beroende av årstid och vi får acceptera att vårt arbete sker på naturens vilkor. Som belöning får vi en skörd som redan i tre generationer gett föda åt finländska familjer.

 

Vi har brukat jorden på Hulta gård sedan år 1997. Före det har Matti Kipinoinens pappa och farfar haft hand om gården. Mattis farfar Anton Kipinoinen var hemma från Karelen. Efter kriget hittade han efter långt letande en gård i Tenala, som numera hör till Raseborgs kommun. Gårdens kuperade landskap och grönskande fält påminde honom om hemgården som blivit kvar i Karelen. Anton Kipinoinen köpte gården och Hulta gård blev släkten Kipinoinens hem år 1954. Familjen odlade potatis för eget bruk och hade kor, grisar och andra djur.

hultantila-1

Efter Anton blev Pentti Kipinoinen, Mattis pappa, Hulta gårds nästa husbonde. Vardagen var arbetsfylld, men tron på framtiden var stark. Matti och hans syskon var med föräldrarna på åkrarna, och barnen deltog i gårdens arbete så gott de kunde. Det lönade sig att vara snabb, för ju snabbare man fick arbetet gjort, desto snabbare fick man gå och roa sig, som t.ex. att simma. På samma sätt har våra tre söner under sin uppväxttid följt med potatisens blomningsfaser och observerat vårens frost. Under deras uppväxt har den färska finländska potatisen även fått en ny innbörd: närmat.

Under årtionden har Hulta gårds husbönder utvecklat verksamheten var och en på sitt sätt. Kedjan av generationer och faderns stöd till sonen har skapat en trygg grund för att bygga upp den egna näringen. Under förra husbondens tid har man på Hulta gård även odlat potatis för industrins behov och haft äggproduktion i stor skala. Av äggens produktionskedja är packningscentralen fortfarande i bruk, därifrån levererar vi än idag ägg till butikerna. Nuförtiden odlas all potatis för matbruk. Vi tar hand om hela produktionskedjan, alltifrån sådd och skörd till förpackning enligt moderna metoder.

hultantila-2

Åkrarna har gett god skörd och den mylliga jorden har varit näringsrik. Åkrarna har gett närmat först för egna behov och sedanmera har produktionen ökat så mycket att det har skapats arbete åt många professionella arbetare även utöver den egna familjen.