Närmat från egen jord

Hulta gård har odlat potatis till finländska hem i nästan sex årtionden. För oss är närmat en livsstil, näring och en värdegrund, och vi tycker att alla finländare har rätt till ren inhemsk mat.

 

Hos oss på Hulta gård odlas potatisen på våra egna åkrar, som vi omsorgsfullt vårdar för att få en smaklig och näringsrik skörd. En väl omskött åker ger skörd i årtionden, och den erbjuder även föda och arbete för kommande generationer. För deras skull är det viktigt att vi genom vårt arbete respekterar den rena finländska naturen.

Hultan tila

Närmat bär frukt även genom att den befrämjar sysselsättningen. Förutom att vi har fått en god skörd har vi också under flera år haft möjlighet att erbjuda jobb åt lokala arbetstagare. Vi utvecklar tillsammans vår produktion med hjälp av moderna odlingsmetoder och tar lärdom av odlingens långa traditioner och värden. Läs mer om produktionen av vår närmat här.